Terug naar wachttorendiscussie.nl


Discussiebord
This Forum is Locked
Author
Comment
View Entire Thread
Re: . . . De Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen . . .

Dag Luis

Wat ik intussen weet is; dat de bijbel geen dagboek is wat tot in detail altijd verteld wat er is gebeurd.

jij gaat uit van jouw letterlijke interpertatie van de bijbel en oordeelt en veroordeelt daarop.

Ik weet gewoon dat Jehovah geen mensenoffers accepteert, uiteindelijk is dat moord en gj zult niet doden, is 1 van de geboden.

Ik vertrouw Jehovah en Jezus wat dat betreft helemaal en zou je kunnen zeggen dat ik een groot geloof heb wat dat betreft.

Om tot een compleet oordeel te komen, want het staat inderdaad beschreven in het heilige boek, moet ik wachten totdat het mij geopenbaard word.

Is het mij gegeven vertrouwen te hebben en af te wachten? Of moet ik me bij hardliners aansluiten die door dik en dun gaan om hun gelijk, in hun ogen, te halen?

Ik wil met deze afsluiten: Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden – dat is inzicht. -- Job 28:28 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Re: . . . De Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen . . .

De bijbel is voor mij een cultuurhistorisch boek,dat weergeeft hoe mensen in de tijd hun Godsbeeld ontwikkelden tot wat ze nu is geworden ,verschillende vertakkingen met alle hun eigen waarheid.
Ik ben het helemaal met je eens,God verwacht geen mensoffers en laat dan al mooi zien dat uiteindelijk de weg leid naar je zelf,met als mooiste voorbeeld van empathie de vader van Jezus,toen zijn vrouw Maria eveneens op basis van de regels en de geboden gedood moest worden, hij niet zijn eigen belang zocht maar van haar die er het slachtoffer van moest worden,Maria.
Ongehoorzaamheid wordt daar als rechtvaardigheid gezien volgens Matheus,heel bijzonder in een tijd waarin volledige gehoorzaamheid werd verwacht door het geloof in de wet.

Houd je haaks in deze spannende tijd.