Terug naar wachttorendiscussie.nl


Discussiebord
This Forum is Locked
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Heiligt het doel de middelen? Filosoof Marli Huijer: ‘Ik weet eigenlijk niet wat het doel is

lees verder:

-Maar nú, in het corona-tijdperk, is alles anders

Dan komt er ineens een virus uit de hoge hoed waarvan al lang en breed bekend is dat het absoluut geen massamoordenaar is of ooit zal worden, maar waarmee middels een ongekende media-hype het grootste bedrog aller tijden wordt gepleegd. De halve mensheid wordt als vee opgehokt en met stokslagen op hun plaats gehouden. De hele economie wordt stilgelegd. En met welke reden? “We moeten zuinig zijn op onze bejaarden”. Aan de bejaarden zélf werd niets gevraagd. Ze zien wél wat de jongere generatie opeens voor hen in petto heeft: van het ene op het andere moment worden ze behandeld als melaatsen en wil niemand meer iets met ze te maken hebben. Zogenaamd voor hun eigen bestwil. Er zijn gevallen bekend dat hulpbehoevende oudjes van het ene op het andere moment in de steek zijn gelaten en gestorven door gebrek aan voedsel en water. Ook in Nederland worden de bejaarden door gewetenloze politici opgesloten en de familiebanden doorgesneden. Kinderen gaan niet meer op bezoek bij hun aan kanker stervende vader, omdat hij misschien corona kan krijgen.

In Italië is het nog veel schrijnender dan hier wanneer verboden wordt de doden te begraven. Ze zien hun medemensen sterven en na hun dood afgevoerd worden als chemisch afval naar de verbrandingsoven. Wat vervolgens door de buitenlandse media gebruikt wordt om de corona-angst verder aan te wakkeren. Is dát de manier die zij zich voorgesteld hadden om hun leven te beëindigen?

Levenservaring en wijsheid

Welke streken die politici nu ook met de bejaarden uithalen, of ze hen nu opsluiten, geestelijk kapot proberen te maken, als kleine kinderen behandelen: in één opzicht blijven ze straatlengtes vóór op hun kwelgeesten: dat is met hun levenservaring en wijsheid. Ze kijken overal dwars doorheen. Niemand kan hen dat meer afnemen. Natuurlijk, zij zijn óók geschrokken van het ongekende mediabombardement van de corona-hype. Maar véél eerder dan de gehersenspoelde jongere generaties hadden zij in de gaten welk enorm bedrog hier werd gepleegd. Massaal komen ze naar buiten en zitten gezellig samen in de zon. Ze nemen zelf de koffie mee, want hun cafeetje is op last van hogerhand gesloten. Vechten kunnen ze niet meer. De bekeuringen die door hun eigen kinderen worden uitgedeeld, nemen ze voor lief, dat gaat tóch van de erfenis af.