Terug naar wachttorendiscussie.nl


Discussiebord
This Forum is Locked
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Koninkrijkszalen Corona Proof ?

@ Ram: Mijn schoonmoeder van 89 heeft tijdens het avondmaal thuis geen ouderling of wie maar ook gezien.

En dat na meer dan 50 jaar trouwe dienst.

Zuzanna:--> wat intens triest.:worried:

Ik heb 'n zelfde soort ervaring, maar ik was gelukkig wél veel jonger, in het jaar 2005, heb ik twee-maal in één week, 2 operaties ondergaan.
-Bij de ene operatie die, bloedlink was, heb ik nog heldhaftig, de bloedweigering 's procedure doorstaan, waarin ik in mijn Gemeente (Koninkrijk's zaal) vol lof over werd geprezen, maar ik zag helemaal niemand, tijdens de gedachtenis viering, van dat jaar. - -toen ik nog steeds herstellende was van beide operaties.
Pas 'n dag later, kreeg ik wél bezoek, maar het GROTE MOMENT - De Gedachtenis Viering was ik helemaal alleen thuis.

Ik hoop dat je schoonmoeder de steun krijgt die ze verdient.

En wat goed! dat ze zelfs heeft genuttigd, van de Symbolen.

Die, voor elke gelovige in Jezus Christus Offer zijn gebracht, er zijn.
Om Zijn Offer te herdenken.

Zuzanna in vrede.

Re: Koninkrijkszalen Corona Proof ?

En dan durven zij nog te beweren dat alleen hier de ware liefde te vinden is. Ben je een pas ge-intereseerde dan staan ze wel om je heen maar daarna zoek je het maar uit. Of je bent een pioneer die dagelijks langs de deuren gaat heb je in eens een streepje voor.

Re: Koninkrijkszalen Corona Proof ?

Net geen Oh Susanna:joy: :joy: