Terug naar wachttorendiscussie.nl


Discussiebord
This Forum is Locked
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Johannes 12:31 De ‘heerser van deze wereld’

In 2 kor, 4 vers 4 wordt de duivel ook de God van deze wereld genoemd. Daarom is het voor mij dat ik geen deel van deze wereld kan zijn. Helaas moet ik er ook door heen in de afval van deze wereld. Maar ik probeer niet de zijde te kiezen van deze wereld die nog niet van de Here Jezus is. Het centrale punt van het geloof voor mij is, dat ik niet in deze wereld sta, als een soort van offer die ik aan de Heer kan geven. Maar helaas mijn hele familie staat buiten het geloof en zelf daar neem ik een stand punt in. Anders zou ik in de dagen van Noch ook buiten de ark gezeten hebben en verdronken zijn geweest toen God de wereld onder water zette. Het is nu een strijd van mij in deze tijd dat ik de symbolische ark in gegaan ben.