Terug naar wachttorendiscussie.nl


Discussiebord
This Forum is Locked
Author
Comment
View Entire Thread
Re: 11 Steentijd-straffen waarmee homoseksuelen in 40 van de 57 islamitische landen vervolgd worden

Mijn bericht wat ik net neergezet heb is weer mislukt. Bijna het gevoel om hier niet meer te posten omdat dit regelmatig voorkomt dat mijn werk niet over komt.

Re: 11 Steentijd-straffen waarmee homoseksuelen in 40 van de 57 islamitische landen vervolgd worden

Hoi Henk

Als je teveel letters gebruikt dan plaatst die hem inderdaad niet. Dus je grote postings in twee of drie gedeeltes plaatsen

Re: 11 Steentijd-straffen waarmee homoseksuelen in 40 van de 57 islamitische landen vervolgd worden

Neen het was heen grote post zending. Ongeveer 5/6 regels, dat kan toch niet te groot zijn. Het is mij overigens al vaker gebeurd.

Re: 11 Steentijd-straffen waarmee homoseksuelen in 40 van de 57 islamitische landen vervolgd worden

Custodes
Wat moslims betreft leven we in een door links gedomineerde wegkijk cultuur.

Meisjes moeten binnen de islam zich zedig gaan kleden als zij de leeftijd bereiken dat zij als lust object zouden kunnen dienen voor de aldaar aanwezige mannen.

Meisjes van 2 jaar met een hoofddoek op zijn dus al een lustobject volgens hun ouders. Je zal maar zulke ouders hebben die rondlopen met zulke gedachten. Het zal je vader maar zijn, dan dringt vanzelf wel door dat als hij zijn dochter op die leeftijd al dwingt dat hij ook op een bepaalde manier kijkt naar de dochters van zijn mede moslims.

Van Jehovah getuigen mag je dat wel zeggen, maar van moslims niet...:sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile:
Dag Custodes, ik kan wél begrijpen dat op de DB's actuele onderwerpen van het Wachttoren genootschap worden besproken.

-Maar ik ben het met je eens, dat dit in schril contrast staat, tegenover het moslims geweld, tegenover de moslims zijn Jehovah's getuigen, heilige te noemen.

Ik citeer maar weer eens uit hen boek de Koran:


Haatdragende taal tegen niet-moslims
De koran zet afvalligen, huichelaars en niet-moslims apart en voorschrijft hen te vernederen, te haten of zelfs te doden. Het demoniseren van ”de ander”, het wij-tegen-zij denken en groepsbelediging, is het begin van elk klassiek fascistisch verhaal door de geschiedenis heen.

Framen, blinde haat, polariseren, brandmerken en indoctrineren: Koran
eten als beesten 47:12
verachte apen [joden] 7:166, 5:60, 2:65
varkens [joden] 5:60
bange ezels 74:50
slechtste wezens 8:55, 8:22
verliezers [joden] 2:121, 2:27, 3:85
hebben een ziekte 2:10. 5:52, 24:50
harteloos 39:22,57:16
onrein van hart 5:41
doof 2:171
blind 13:19
dom 2:171
gierig 3:180,70:18, 4:37
hun arbeid zal zinloos zijn 47:33,14:18,14:55
onrein 9:28, 9:95, 6:125
hoogmoedig 13:13,46:20,29:39
opstandig 5:64, 6:146
in overtreding 4:34, 5:75, 10:15
onrechtvaardig volk 71:24, 3:7, 23:27
onheil stichters 16:88, 3:63, 2:12
de slechtste der schepselen 98:6
zijn de laagste van het laagste 95:5
schuldig 30:12,55:41,70:11
zondige leugenaars 45:7, 76:24,83:12
volgen leugens 47:3, 45:27, 5:42
boosdoeners 18:29, 28:40,60:9
hun daden zijn als luchtspiegeling 24:39
God houdt niet van hen 3:32, 22:38
verstoten 32:14, 45:34
een schande 2:114, 5:41
verdwaalden 54:24
vervloekten [joden] 48:6, 2:88, 5:13
verachten 17:18
vernederden 22:18
honden 7:176
dwazen 2:13,72:4
brandstof voor het hellevuur 66:6, 2:24, 72:15
broeders van de duivel 17:27, 2:257
verwarden 50:5
huichelaars 66:9, 9:64, 4:61
verderfzaaiers 5:32
misdadig volk 10:75, 54:25
zullen worden geruïneerd 2:26
hel bewoners 39:32
Die niet geloven zijn een minachtend volk 45:8
strafbaar volk 30:16
handlangers van satan 4:76
uitschot 13:17
verdorven 2:26, 61:5
brandhout voor de hel 3:10
in de hel, geketend en geroosterd 9:49, 76:4
immoreel 63:4
vijanden van Allah 58:14-15
vijandig volk 4:101
minderwaardig volk 33:48
onheil scheppers
51:60
ongehoorzamer dan vee 25:44
dommer dan vee 25:44
zwaar zondig 5:49
crimineel 27:69
zaaien verderf op aarde 2:11
kwaadaardig 2:169
zedeloos 2:169
volgen het spoor van satan 2:208
treur niet over hen 5:68, 5:26, 27:70
ongeliefd volk 30:45
weerzinwekkend volk 35:39
kwaadstichters 2:220


De conclusie is dat afvalligen, schijnheiligen en niet-moslims volgens bovenstaande kwalificaties totaal verwerpelijke untermenschen zijn. Met gevolg, haat en afkeer onder de islamitische gelovigen, en dodelijk geweld/genocide wordt gelegitimeerd.


Meer fascistische retoriek
Koran
De wereld is van Allah [en zijn gelovigen]
Allah vernietigt geen steden, tenzij het steden van ongeloof zijn.
De moslim zijn de erfgenamen van de aarde.
Moslims erven steden van ongeloof [met geweld]
Allah maakt moslims stedehouders op aarde 3:109 28:59 39:74 28:58 24:55
Het beste volk op aarde zijn de moslims.
Zelfs de geringste moslim is superieur aan een niet-moslim 3:110 2:221
Daarom vernietig en vervang de ongelovigen 6:6 47:10
Dood de ongelovigen, waar dan ook 4:89
Terroriseer de ongelovigen 3:151
Bestrijd hen [in uw buurt] 2:269 9:123
Zegevier over alle andere godsdiensten 61:9 48:28 9:33
Allah zal zijn licht [Zijn geloof op aarde] vervolmaken 61:8
9:32Dit sluipende gif van uitsluiten, beschuldigen, demoniseren, criminaliseren en ontmenselijken is een van de meest effectieve manieren om uitroeien van volkeren te rechtvaardigen. Met dergelijke propaganda als het bovenstaande, werd voor de nazi’s de vernietiging van joodse, Slavische en zigeuner volkeren gerechtvaardigd.

Re: 11 Steentijd-straffen waarmee homoseksuelen in 40 van de 57 islamitische landen vervolgd worden

Daarintegen herhaald Jezus Christus de wet van Mozes:
Mattheus 22
-De belangrijkste leefregel uit de wet van Mozes
34 De Farizeers hoorden dat de Sadduceers Jezus hierop geen antwoord hadden weten te geven. Daarom bedachten ze een nieuwe strikvraag.
35 En van hen, een wetgeleerde, ging naar Hem toe en vroeg Hem:
36 "Meester, wat is de belangrijkste wet in de wet van Mozes?"
37 Hij zei tegen hen: "Deze: 'Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand.'
38 Dat is de eerste en belangrijkste wet.
39 De tweede, die net zo belangrijk is, is deze: 'Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.'
40 De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten."

Zie ook Micha 6:8. :relaxed:

Zuzanna.

Re: 11 Steentijd-straffen waarmee homoseksuelen in 40 van de 57 islamitische landen vervolgd worden

Hoi Zuzanna

Eerst maar even je eerste post. Hoe elke moslim opgevoed word van baby af aan met de negatieve uitingen over niet molsims.
Als je vanaf jongs afaan zo opgevoed bent kom je er haast nooit meer los van. Moslims zijn wat dat betreft geen uitzondering. Ook in onze door links geindoctrineerde maatschappij groei je op met bepaalde denkbeelden waar je op latere leeftijd nauwelijks aan kan ontkomen. Het zit zogezegd in de genen.

Ik heb het al eerder aangehaald dat als je een goed moslim wil zijn je de denkwijzens en denkbeelden van die schoft en pedofiel Mohammed moet volgen. Doe je dat niet dan corrigeert de omringende gemeenschap je wel want dan zien ze je niet als goed moslim. Niet voor niks staat er de doodstraf op als je de islam verlaat.

Gezien vanuit de bijbel is het een duivelse ideologie. Niemand kan mij vertellen waarom God eerst verordende dat je je vijanden lief moet hebben en 600 jaar later opdracht geeft om iedereen op de meest afschuwlijke manieren te vermoorden als ze niet voldoen aan Mohammed zijn regels. Dat zou duidden op de eerst onveranderlijke God die later uiterst labiel is. En zo is het natuurlijk niet.

Door die opvoeding, en die uitgebreidheid aan negatieve uitlatingen over anderen is er altijd, vroeg of laat, een reden voor een moslim om daadwerkelijk over te gaan tot geweld. Er zijn gevallen bekend van moslims die erg vredelievend bezig waren, maar in een dag veranderden in wilde beesten die slachtten om hun heer te plezieren.

Wij, hier in het westen kennen zulks niet. De verschillende denkwijzes zijn te groot, de verschillen te immens om te overbruggen. Daarom zal de islam nooit en te nimmer gematigd worden, zoals sommigen in de westerse wereld dat uitdrukken.

Mensen als Martin, die vol goede bedoelingen zitten, begrjpen dat gewoon niet. Je helpt een moslim en hij is je vriend, want je hebt hem geholpen. Je word altijd gastvrij ontvangen in hun huis. Maar als diezelfde moslim erachter komt dat je dochter uit stappen gaat in die goddeloze discotheek annex kroeg en in zijn ogen al snel de hoer uithangt dan heb je kans dat je een mes in je strot krijgt omdat jij een slechte vader bent die zijn eigen dochter niet goed kan opvoedden.

De denkwijzes zijn totaal verschillend tussen een moslim en alle anderen.

Je tweede post:

Jezus bracht de wetten van Mozes terug naar twee wetten. Wij kennen die en over het algemeen pogen we daar zo goed mogelijk mee te leven. Zo zijn we opgevoed dor onze ouders en maatschappij. Zelfs al ben je de grootste atheist die ooit geleefd heeft dan nog houd je je hier in het westen aan de christelijke leefregels, omdat het anders niet mogelijk is een goed werkende maatschappij in stand te houden.

57 molsim landen bewijzen mijn gelijk. Geen enkel moslim land produceert iets waar ze hun bestaan mee kunnen opbouwen of in stand houden. Tuurlijk, olie, roepen dan een heel boel mensen. Tja, maar als die olie op is, is het gedaan en zie je het barbarisme, wat je nu door ziet sijpelen in ene losbarsten want die mensen leven en denken nog in stanverband. Mijn stam tegen alle andere stammen...

Moslims hebben geen gelijken. Sjiieten, Soennieten, salafisten etc etc, het gaat maar door en ze zijn allen helemaal bereid die verschillen te benadrukken en te versterken.

Als ik nog leef, en de grote dag van Jehovah breekt aan dan zal ik gelukkig zijn, dat mensen, die niet van goede wil zijn, verdwijnen. En ik zal er geen traan om laten.Re: 11 Steentijd-straffen waarmee homoseksuelen in 40 van de 57 islamitische landen vervolgd worden

Persoonlijk denk ik dat vele ex JG zijn gaan geloven in filosofieën, zoals de gnosisleer.

En dat heeft hen blind gemaakt voor de WAARHEID, niemand uitgezonderd, daarin.

Het zijn bijna allemaal kleine narcistjes geworden, allemaal kleine godjes, die zichzelf willen verheerlijken, met hen nieuw verworven kennis, ik heb hier geen goed woord voor over, zéker niet, omdat ze de waarheid zouden moeten kennen, maar zich verkneukelen in hen nieuw verworven gnosis ----> gelijk god te willen zijn.

in de zogenaamde, prachtige filosofie van Jezus Christus, maar deze misbruiken.

triest.

Jezus Christus, trad wél zeker op tegen Onrecht.

afijn,

tot zóver

in vrede Zuzanna.