Terug naar wachttorendiscussie.nl


Discussiebord
This Forum is Locked
Author
Comment
View Entire Thread
Jahweh-God versus Allah

1. Inleiding

Allah is de naam die de moslims gebruiken om de Schepper God aan te duiden. Deze god zou, volgens de Islam, dezelfde zijn als de God van Abraham, Isaak en Jacob. Dit heeft tot gevolg, dat Hij identiek dezelfde God zou zijn als die in het Oude en Nieuwe Testament beschreven staat. Vele religieuze geleerden hebben bij vergelijkende studies ervan afgezien om de oorsprong van Allah te onderzoeken. Dit daar ze er geen behoefte aan schijnen te hebben, omdat de Islam zelf beweert, dat hij identiek dezelfde god is als de God van de Bijbel. Als Christelijke apologeet heb ik mij altijd verzet tegen deze denkwijze, daar er maar één God is, namelijk de Drie-Ene God, Schepper van hemel en aarde. Indien de moslim god dezelfde zou zijn, dan zou hij dezelfde eigenschappen, karaktertrekken, e.d., hebben als de joods-christelijke Jahweh-Heer-God.

Het kan toch niet waar zijn dat men de inhoud van een boek, dat ongeveer 600 jaar na Christus is geschreven, blindelings als waarheid gaat beschouwen omdat dit boek dit zelf zegt ?

Moeten de Joden en de Christenen, wiens geschriften niet in één mensenleven maar over een periode van duizenden jaren zijn geschreven door mensen uit verschillende lagen van de bevolking en uit verschillende culturen (mannen en vrouwen geïnspireerd door één en dezelfde Drie-Ene God), zijn geschreven en waar de Koran vele passages van heeft overgenomen, zomaar zonder enig onderzoek de Islamitische beschrijving van God en de moslimkritiek op onze geschriften, als zouden ze vol fouten staan, aanvaarden ?

Het onderzoek naar de ware natuur van God is van essentiëel belang, daar er eeuwige gevolgen aan zijn verbonden voor ons leven na de dood. Indien Allah de ware God zou zijn van Abraham, dan handelen de Christenen en Joden verkeerd door zich niet bekeren tot de Islam. Maar indien Allah niet de God van Abraham is, dan aanbidden de moslims de verkeerde god en leven ze in het duister.

Als startpunt van mijn onderzoek heb ik het boek ‘Investigating Allah’ door Al Gharib bestudeerd, en heb ik de Bijbel met de Koran vergeleken. Verschillende artikels en websites over dit onderwerp werden tevens door mij geconsulteerd.

We zullen de eigenschappen van Allah analyseren in het licht van de Bijbel en de Koran, omdat de Islam beweert dat men dezelfde God aanbidt als de God van de Bijbel.

Zoals we zullen zien is de Allah van de Koran niet dezelfde als Jahweh-God van de Bijbel. Dit wil zeggen dat één van de twee een valse god is, mogelijk een demoon of de duivel zelf, die zich toch zo graag wil laten doorgaan voor de echte God.

--> einde citaat,

Lees verder bij interesse


https://www.answering-islam.org/Dutch/l/godofallah.htm