Terug naar wachttorendiscussie.nl


Discussiebord
This Forum is Locked
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Speciaal voor CustodesNOu ja vooruit. Soms kan men genieten van de stilte. Hangt vaak van de gemoedstoestand van een mens af. Zie maar eens naar de verpleeghuizen momenteel, waar mensen in stilte wegkwijnen. In stilte zonder geliefden, dierengeluiden of dieren om hen heen, is geen leven. Vooral bij het de ochtendgloren denk ik aan de vogelgeluiden .. Die kunnen echt aangenaam zijn. Ook mooie muziek kan een mens bekoren. Plus de aanwezigheid van geliefden om je heen.

De vrijheid is momenteel in bijna heel de wereld beperkt tot. Op Vakantie gaan en een gezellige campingsfeer "opsnuiven" is niet eens goed mogelijk nog.

Geniet van jouw stilte .. Geniet ik van de mijne, met geliefden, dieren en dierengeluiden om me heen.

Veel plezier met de stilteverwerking.


Dat het op 4 mei kan gebeuren, is wel een ding uiteraard.

Re: Speciaal voor Custodes

GD


NOu ja vooruit. Soms kan men genieten van de stilte. Hangt vaak van de gemoedstoestand van een mens af. Zie maar eens naar de verpleeghuizen momenteel, waar mensen in stilte wegkwijnen. In stilte zonder geliefden, dierengeluiden of dieren om hen heen, is geen leven. Vooral bij het de ochtendgloren denk ik aan de vogelgeluiden .. Die kunnen echt aangenaam zijn. Ook mooie muziek kan een mens bekoren. Plus de aanwezigheid van geliefden om je heen.

De vrijheid is momenteel in bijna heel de wereld beperkt tot. Op Vakantie gaan en een gezellige campingsfeer "opsnuiven" is niet eens goed mogelijk nog.

Geniet van jouw stilte .. Geniet ik van de mijne, met geliefden, dieren en dierengeluiden om me heen.

Veel plezier met de stilteverwerking.


Dat het op 4 mei kan gebeuren, is wel een ding uiteraard.

Er wordt overal en op alle niveau's zo luidruchtig gezwetst, dat men is vergeten dat zaken pas werkelijk doordringen in stilte.
Het wezenlijke wordt weggeruist. Gebed of meditatie leidt tot aanmerkelijk betere inzichten, welke vervolgens door bewust integer handelen vorm gegeven kan worden. Nog afgezien van alle niet-geverifieerde fantastenverzinselen.
Ik kan me goed voorstellen dat ruisers de gedwongen stiltetijd niet verdragen ....

Re: Speciaal voor Custodes

Dan past dit gedicht van Jacqueline E. van der Waals ook wel bij je.


De herdersfluit

Jacqueline E. van der Waals

Eens ging ik langs het lage riet,

Dat ruischen kan en anders niet,

Toen, langs mijn pad, een herder kwam,
Die één van deze halmen nam,
En dien besnoeide en besneed,
En maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
Als dood hij in zijn handen had,
Dien stemmeloozen stengel zond
Hij straks den adem van zijn mond,
En, als hij blies, zoo zong het riet,
En, als hij zweeg, verstomde 't lied:
De zoete, pas ontwaakte stem
Bestond en leefde slechts door hem.

Zoo gaf ik gaarne wensch en wil
In 's Heeren hand en hield mij stil.
Zoo dan, als door een rieten fluit,
Bij zwijgend eigen stemgeluid,
Gods adem door mij henen blies,
Hoe groote winst bij kleen verlies!

Re: Speciaal voor Custodes

GD
Dan past dit gedicht van Jacqueline E. van der Waals ook wel bij je.


De herdersfluit

Jacqueline E. van der Waals

Eens ging ik langs het lage riet,

Dat ruischen kan en anders niet,

Toen, langs mijn pad, een herder kwam,
Die één van deze halmen nam,
En dien besnoeide en besneed,
En maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
Als dood hij in zijn handen had,
Dien stemmeloozen stengel zond
Hij straks den adem van zijn mond,
En, als hij blies, zoo zong het riet,
En, als hij zweeg, verstomde 't lied:
De zoete, pas ontwaakte stem
Bestond en leefde slechts door hem.

Zoo gaf ik gaarne wensch en wil
In 's Heeren hand en hield mij stil.
Zoo dan, als door een rieten fluit,
Bij zwijgend eigen stemgeluid,
Gods adem door mij henen blies,
Hoe groote winst bij kleen verlies!
Mooi.
Dat heb ik nu met de viool. Daarbij kun je tonen 'vormen' hetgeen veel ervaring vereist, die ik helaas nog niet voldoende heb. Maar dat komt nog wel in het senium.
Daarin komen fluit en viool dus wel overeen, over meer algemener de blaas- en strijkinstrumenten.
De perfecte toon is dan ook een verrukking !!! En dus niet hormonaal bepaald.

Re: Speciaal voor Custodes

Een mens kan natuurlijk zichzelf altijd een Paradijs proberen aan te meten.

Persoonlijk ken ik, als velen met mij, het nooit aflatende vooruitzicht van het JG PARADIJS.

Op zich ben ik daar persoonlijk wel zwaar op afgeknapt. Het bleek een utopie van nul en generlei waarde te zijn.

Een huidig Paradijs kan men zich alleen maar aanmeten als men de mogelijkheden heeft en lichamelijk kan, om van jouw omgeving een mooie tuin te creëren, waar je gelukkig van kan worden. In de eigen behoeftes aan groenten en fruit kan voorzien. En van een prachtige bloementuin vol dahlia's kan genieten. Plus enkele lieve mensen en dieren om je heen.


Ook kan muziek daar een positieve rol in spelen. Zelf muziek leren beoefenen of luisteren naar geweldige muziek is prettig. Dat soort van Paradijs moet Genieten betekenen, met gevolg van de mooie en goede dingen des levens, waarvoor men dan kan kiezen. Een goed glas wijn, rode in dit geval, kan bij tijd en wijle aangenaam zijn.
Net als dagdromen.


De viool is bij uitstek wel een moeilijk instrument om te leren bespelen. Op een keyboard is meer mogelijk qua instrumentale instellingen ervan. En als je op wat oudere leeftijd er aan gaat beginnen levert niet altijd zulke goede resultaten op, als dat men het al heel vroeg, op jonge leeftijd zich eigen maakt. Heet zal minder goed lukken, maar is mijn idee. Naar een goed concert gaan of zo maar een uitvoering bezoeken waar door jong talent muziek of zang ten gehore wordt gebracht en men dit kan beluisteren. Dat vind ik persoonlijk ook zeer aangenaam.

Jezelf nu reeds tijdens het leven een soort van paradijs rondom jezelf, en geliefden aanleggen, kan voor iedereen verschillend zijn. Maar kan duidelijk gelukkig maken.

Plus dat de goede werking van hormonen ook bij kan dragen aan een gelukkig leven.

Zo maar wat "gedagdroomd" op de late avond, en puur persoonlijk uiteraard.

Re: Speciaal voor Custodes