Terug naar wachttorendiscussie.nl


Discussiebord
This Forum is Locked
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Integriteit versus politiek

lees verder:

https://www.briefjevanjan.nl/aan-arnon-grunberg-2/

Re: Integriteit versus politiek

Het sekte gedrag, van veel wtg verlaters, ziet men nog terug op dit DB.

Het Moderatie beleid, dient voor hen als 'n soort van SLAAF KLASSE.

Persoonlijk vind ik dit achter haalde retoriek. Holle frazen noem ik dat die nergens over gaan. Dit gedrag vind je overal terug het is bijna mens eigen dat een groep een eigen identiteit heeft. In een elke groep kom je regels tegen waar men zich aan moet houden. In een supermarkt gelden er andere regels dan een klein snoep winkeltje of een dans school. maar het neemt niet weg waar je ook komt je dan aan de regels moet houden die daar op gesteld worden. Dus het zo genaamde sekte gedrag zijn in wezen regels waar men zich aan houden moet. Buiten een sekte zijn er ook regels die onderling weer van elkaar verschillen. Ik denk persoonlijk dat je zelf nog niet helemaal vrij bent en het dwingende die je in alle groepen tegen kunt komen nu een ander op legt.